Okładka Arttak 1/2011Nowe Pismo ZG ZPAP „ARTTAK-Sztuki Piękne”

Zdjęcie do okładki: Marek Bielecki

Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków rozpoczął wydawanie kwartalnika „ARTTAK- Sztuki Piękne”. Drugi człon nazwy – „Sztuki Piękne” –  nawiązuje do wydawanego w dwudziestoleciu międzywojennym pisma. Kwartalnik, choć poświęcony sztukom wizualnym, zajmuje się naświetleniem problemów estetyczno-filozoficznych, opisem kontekstu kulturowego w jakim tworzą współcześni artyści plastycy. Stąd idea prezentacji w każdym numerze wybitnego twórcy, niekoniecznie plastyka, który ujawnia swój światopogląd artystyczny, co musi działać inspirująco. W pierwszym numerze pojawiły się zagadnienia pozostające na marginesie tego, co wydaje się dzisiaj głównym nurtem myślenia o sztuce. Są nimi idee klasycyzmu i estetyczności jako kategorie, naszym zdaniem, o uniwersalnym charakterze. Pierwszy numer pisma otwiera rozmowa z Antonim Liberą, pisarzem, tłumaczem, eseistą i reżyserem teatralnym. Antoni Libera ujawnia swój artystyczny światopogląd, mówi o znaczeniu i sensie sztuki. Drukujemy fragment nowego tłumaczenia „Fedry” Antoniego Libery, genialnego dramatu francuskiego klasycyzmu. O znaczeniu klasycyzmu i jednocześnie zakłamaniu jakiemu uległo to pojęcie, pisze Przemysław Kubacki. Klasycyzm kojarzy się z chłodem, kultem dyscypliny, oschłością i brakiem wyobraźni. Nic bardziej mylnego! O to, aby nie ulegać terrorowi nowoczesności, bo niby dlaczego mamy jemu ulegać, wbrew zdrowemu rozsądkowi, apeluje prof. Teresa Grzybowska w rozmowie z Joanną Daszkiewicz. O absurdalnej niechęci do estetyki jako kategorii podejrzanej w świecie sztuki współczesnej zdominowanej przez lewacką ortodoksję pisze Maciej Mazurek W podróż do czasów swojej wojennej młodości, przyjaźni z Tadeuszem Kantorem i wielu innymi wielkimi postaciami kultury polskiej zaprasza prof. Mieczysław Porębski w rozmowie z Agatą Ławniczak. O trudnych i niejednoznacznych warunkach zaistnienia kategorii piękna w sztuce współczesnej, ukazanych z pozycji filozofii fenomenologicznej  pisze Anna Szyjkowska. W błyskotliwym eseju o książce Victora Stoichity „Ustanowienie obrazu”, Rafał Jantarski rekonstruuje proces uniezależniania się obrazu od pierwotnych religijnych funkcji zaczynający się w renesansie, który doprowadził do narodzin sztuki nowoczesnej. Sylwetkę tegorocznego laureata Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego kreśli Małgorzata Kitowska-Łysiak Wszechstronną i wnikliwą analizę Biennale w Wenecji przynosi esej Anny Pasek. O berlińskiej wystawie sztuki polskiej pisze znany publicysta i pisarz Piotr Semka. W ramach prezentacji wybitnych twórców polskiej sztuki ukazane zostały sylwetki trzech artystów: malarzy Antoniego Starowieyskiego i  Stanisława Baja oraz rzeźbiarza Bronisława Krzysztofa. O Stanisławie Baju pisze znakomity pisarz Wiesław Myśliwski. Wydzielony dział pisma poświęcony życiu ZPAP tzw. „Strefę związkowa” otwiera relacja z wystawy polskiej sztuki w Parlamencie Europejskim w związku w Polską Prezydencją, która była też uhonorowaniem obchodów rocznicy 100-lecia istnienia Związku. W tym dziale znajdziemy wykład prezesa Jacka Kucaby wygłoszony podczas otwarcia wystawy fotografii w budynku parlamentu w Strasburgu, wspomnieniowy tekst prof. Stanisława Rodzińskiego, poświęcony biuletynowi ZPAP z lat sześćdziesiątych, tekst Janusza Janowskiego prezesa Gdańskiego Okręgu związku ze stuleciem ZPAP, a także „Kronikę kulturalną” pod redakcją Stanisława Chmiela. Mamy nadzieje, że pierwszy a także kolejne  numery pisma spotkają się z zainteresowaniem. Czekając na uwagi i propozycje życzymy dobrej lektury!

Redakcja „ARTTAK – Sztuki-Piękne”