W najnowszym numerze kwartalnika „Arttak” rozmowa z prof. Zdzisławem Żygulskim –  filologiem i historykiem sztuki, wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1984-1991 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN.

Całość wywiadu, który przeprowadził Wiesław Ratajczak, w numerze 4/2014!