Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków ma przyjemność zaprosić Państwa na II Sympozjum z cyklu:

 

PUSZKA PANDORY: KONDYCJA ARTYSTY W KULTURZE PŁYNNEJ NOWOCZESNOŚCI

 

Miejsce: Galeria Lufcik (I piętro), siedziba OW ZPAP, ul. Mazowiecka 11a, Warszawa

Data: 20.03.2014 r.

Godz.: 13:00-17:00

 

 

W Sympozjum udział wezmą:

Karol Kościński z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Roman Rumpel, radca prawny; Maciej Mazurek, redaktor naczelny kwartalnika „Arttak-Sztuki Piękne”; Antoni Libera, pisarz, tłumacz, reżyser; prof. Teresa Grzybkowska, historyk sztuki;  prof. Zofia Rosińska, filozof kultury; Anna Biernacka, radca prawny, specjalistka prawa autorskiego, rzecznik prasowy ZAiKS-u; Andrzej Łojko, wiceprezes ZPAF i dr. hab. Jacek Kucaba, prezes ZPAP.

Zakres tematyczny Sympozjum

Sympozjum dotyczyć będzie aspektów prawnych życia artystów w Polsce, ich sytuacji socjalnej i zawodowej, zasadności funkcjonowania stowarzyszeń/związków artystycznych oraz ich znaczenia i wsparcia dla samych twórców, roli instytucji kultury w tym organów władzy w promowaniu i inicjowaniu rozwiązań prawnych, zapewniających warunki dla wykonywania zawodu artysty, a także kondycji artysty z punktu widzenia społecznego zapotrzebowania na istnienie takiej grupy zawodowej.

Czy w dzisiejszej Polsce artysta, jego działalność i problemy są ważne dla pozostałej części społeczeństwa?

Jaka jest kondycja artysty w kulturze płynnej nowoczesności?

Bloki tematyczne

Sympozjum zostanie podzielone na trzy części:

Część pierwsza – prawne aspekty pracy artystów w Polsce.

Część druga – status i kondycja artystów z perspektywy filozofii kultury.

Część trzecia – znaczenie działalności stowarzyszeń twórców.

Szczegółowy program Sympozjum:

13:00 Rozpoczęcie – dr hab. Jacek Kucaba, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków – powitanie, wystąpienie wstępne na temat statusu artysty w Polsce i na świecie.

Część pierwsza – prawne aspekty pracy artystów w Polsce

13:30 – 14:00 – Karol Kościński, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14:00 – 14:30 – Roman Rumpel, radca prawny

Część druga – status i kondycja artystów z perspektywy filozofii kultury

14:30 – 16:00 – panel dyskusyjny z udziałem: Antoniego Libery, pisarza, tłumacza, reżysera; prof. Teresy Grzybkowskiej, historyka sztuki; prof. Zofii Rosińskiej, filozof kultury. Panel poprowadzi Maciej Mazurek, redaktor naczelny kwartalnika „Arttak-Sztuki Piękne”.

Część trzecia – znaczenie działalności stowarzyszeń twórców

16:00 – 16:30 – Anna Biernacka, radca prawny, specjalistka prawa autorskiego, rzecznik prasowy ZAiKS-u

16:30 – 17:00 – Andrzej Łojko, wiceprezes ZPAF

 17:00 Zakończenie – podsumowanie i zakończenie Sympozjum

 

Po Sympozjum w Galerii DAP 1 i 2 Okręgu Warszawskiego ZPAP przy
ul. Mazowiec
kiej 11 a, o godz. 18:00 odbędzie się wernisaż wystawy AKTUALNOŚCI.

AKTUALNOŚCI to IV edycja wystawy zbiorowej artystów Sekcji Malarstwa Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Przedmiotem wystawy są prace malarskie wykonane w dowolnej technice, nie starsze niż sprzed roku. Kuratorem wystawy jest Joanna Mrozowska.

Serdecznie zapraszamy!