Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu odbywającego się w ramach III Triennale Malarstwa ANIMALIS 2014 został przedłużony do 15.02.2014!

III Triennale Malarstwa ANIMALIS 2014 – ogólnopolski konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej

Triennale Malarstwa ANIMALIS jest konkursem skierowanym do profesjonalnych artystów plastyków. Przedsięwzięcie to ma pobudzić międzydyscyplinarną i międzyśrodowiskową dyskusję o kondycji zwierzęcia, o wzajemnych relacjach człowiek – zwierzę w kulturze, o świadomości społecznej, przyrodzie, ekologii itp. oraz ożywić dyskusję i pomóc w kontaktach między środowiskami proprzyrodniczymi a artystami i instytucjami kultury. Jednocześnie wydarzenie to ma uświadomić, jak ważnym medium w propagowaniu idei i uwrażliwianiu na wybrane problemy może być obraz, wystawa, działanie artystyczne.

Zgłoszenia obrazów do konkursu będą przyjmowane do 7 lutego 2014 roku. Następnie jury składające się z wybitnych artystów i krytyków wybierze obrazy do wystawy pokonkursowej oraz przyzna nagrody. Właściwa część wydarzenia rozpocznie się wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej w MGS MM w Chorzowie. Na wernisażu odczytany zostanie werdykt jurorów i zostaną wręczone nagrody. Wystawie towarzyszyć będzie katalog z obrazami zakwalifikowanymi do wystawy, opatrzony tekstami krytycznymi.

Od pierwszej edycji na stronie galerii funkcjonuje zakładka konkursu, gdzie publikowane są wszystkie zgłoszone do kolejnych edycji konkursu obrazy. Znajdują się tam również wszystkie powstałe przy tej okazji teksty oraz linki do stron, które to wydarzenie opisują lub do niego nawiązują. W chwili obecnej jest to już potężnych rozmiarów baza danych.

Wystawa w Chorzowie trwać będzie od 2 czerwca do 28 lipca 2014 roku. W ramach wystawy planowany jest cykl spotkań i wykładów dotyczących kondycji zwierzęcia jako tematu w sztuce, relacji człowiek – zwierzę w przyrodzie i w konwencjach społeczeństwa współczesnego i dawnego, historii wzajemnych relacji i ich odzwierciedlenia w sztuce. Autorami prelekcji będą zarówno historycy i teoretycy sztuki, jak i pracownicy ogrodów zoologicznych, ekolodzy, myśliwi, lekarze weterynarii itp. Te spotkania będą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin i środowisk. Po zakończeniu wystawy planowane są ekspozycje wystawy pokonkursowej w innych galeriach w Polsce.

Miejska Galeria Sztuki MM, powołując do życia Triennale Malarstwa ANIMALIS, dołożyła wszelkich starań, aby stworzyć cykliczną imprezę na jak najwyższym poziomie. Poprzednie edycje dowiodły, iż starania te przyniosły oczekiwany skutek, trafiły w oczekiwania zarówno środowisk twórczych, jak i odbiorców. Do pierwszego konkursu 163 artystów zgłosiło 466 obrazów, do drugiego 240 artystów zgłosiło 514 obrazów. W jury konkursu zasiadali wybitni krytycy i artyści polscy, m.in. Józef Wilkoń, dr Krzysztof Cichoń, Piotr Naliwajko, Maciej Mazurek, Aleksandra Rej.

Organizator: Miejska Galeria Sztuki MM w Chorzowie.

Współorganizatorzy: ZPAP, Stowarzyszenie Chorzowskich Artystów Plastyków, SChAP, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Twórczości AKME, Fundacja „Zielonej Ligi”, Śląski Ogród Zoologiczny.

Kurator konkursu: Aleksandra Rej – artysta malarz, kierownik MGS MM.

Zgłoszenia prac do konkursu: do 7 lutego 2014 roku.

Otwarcie wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród: 2 czerwca 2014 roku, godz. 17.00 w Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie.

Jury: Józef Wilkoń, Krzysztof Cichoń, Piotr Naliwajko, Maciej Mazurek, Aleksandra Rej.

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie: www.galeriamm.eu.