REPARTYCJE

UWAGA! REPARTYCJA POŚREDNIA W ZPAP

 

Związek Polskich Artystów Plastyków Agencja Prawa Autorskiego informuje o rozpoczętej procedurze repartycji z tytułu opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych.

Wszystkich twórców – członków ZPAP zapraszamy do udziału w repartycji pośredniej polegającej na udzielaniu dotacji, grantów, dofinansowań, stypendiów.

W ramach repartycji pośredniej zachęcamy do składania wniosków o udzielenie zapomogi socjalnej.

Wnioski o udział w repartycji pośredniej ze wskazaniem rodzaju udziału (tj. zapomoga socjalna albo dofinansowanie albo stypendium itd.) prosimy składać do dnia 07.02.2014 r. drogą pocztową na adres:

ZPAP APA, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa

lub osobiście w Biurze ZG ZPAP w godz. 9.00 – 15.00 od pn. do pt.

Informacji telefonicznych udziela w każdy czwartek, w godzinach 9.00 – 17.00 – osoba odpowiedzialna mec.  Monika Łażewska pod numerem telefonu: 22/114-84-38

 

UWAGA! REPARTYCJA BEZPOŚREDNIA W ZPAP

 

Związek Polskich Artystów Plastyków Agencja Prawa Autorskiego informuje o rozpoczętej procedurze repartycji z tytułu opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych.

Wszystkich twórców – członków ZPAP, których utwory zostały opublikowane w latach 2011-2012-2013 w wydawnictwach książkowych i prasowych , prosimy o wypełnienie deklaracji.

Pobierz deklarację tutaj.

Wypełnione deklaracje prosimy składać do dnia 07.02.2014 r.  drogą pocztową na adres:

ZPAP APA, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa

lub osobiście w Biurze ZG ZPAP w godz. 9.00 – 15.00 od pn. do pt.

 

Repartycja pośrednia

 

Związek Polskich Artystów Plastyków – Agencja Prawa Autorskiego informuje o możliwości składania wniosków dotyczących udziału w podziale środków z tytułu repartycji pośredniej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem repartycji ZPAP repartycja pośrednia może być dokonywana w postaci:

dotacji
grantów
dofinansowań
stypendiów itp.
zapomóg socjalnych

Wypłata przyznawana jest na wniosek twórcy.

Wniosek wraz z jego uzasadnieniem i danymi twórcy należy przesłać  do końca 07.02.2014 roku.

 

Repartycja bezpośrednia

 

Prosimy wszystkich, których dzieła plastyczne zostały wykorzystane w ramach dozwolonego użytku osobistego w roku 2011-2012-2013 o zgłaszanie się do ZPAP z wypełnioną deklaracji zgłoszeniową celem uczestnictwa w repartycji bezpośredniej.

Pobierz deklarację tutaj.

ZPAP wykonując obowiązki organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów plastycznych uprawniony jest do podziału środków finansowych w ramach repartycji, przysługujących z tytułu dozwolonego użytku utworów plastycznych w ramach utworów audiowizualnych.

Informujemy, że ogłoszenie to nie dotyczy utworów scenograficznych.

ZG ZPAP

tel. 22 621 01 37

ul. Nowy Świat 7/6

00-496 Warszawa