Fundacja ARTiFAKT
Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Association „HORS-CHAMP”(Francja)

zapraszają na:

1 Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych o Twórcach „Samorodnych” AUTfestiwal 2013

czas: 7-8 listopada 2013

miejsce: Gmach Główny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

(przy al. Marcinkowskiego 29)

START: 7.11 (czwartek) godz. 10.00 AULA UAP
 
 
 
 
 
W programie:

przegląd filmów polskich i zagranicznych, wystawy, spotkania z twórcami, panel dyskusyjny, czytelnia festiwalowa.

Projekt został współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

AUTfestiwal 2013 to pierwszy w Polsce międzynarodowy festiwal filmów krótkiego metrażu, poświęcony twórcom „samorodnym” z niszowego nurtu obejmującego art brut, art naif i outsider art. Festiwal popularyzuje mało znaną jeszcze w naszym kraju dziedzinę sztuki, obejmującą aktywność artystyczną osób często wykluczonych kulturowo i społecznie (na skutek przeżytej traumy, choroby, czy niepełnosprawności).

AUT oznacza znalezienie się poza głównym polem gry, jakim są popularne mody, czy trendy w sztuce.

AUT to również zaproszenie do miejsca naznaczonego przez AUTora, przez to, co AUTENTYCZNE, często w swoim twórczym geście samotne i AUTystyczne.

AUTfestiwal 2013, będąc pierwszym tego typu festiwalem filmowym w Polsce, nawiązuje do bogatego już dorobku z innych krajów, przede wszystkim Francji, gdzie pojęcie twórcy art brut się ukształtowało (lata 50. XX w.).

W ramach festiwalowego pokazu zaprezentowanych będzie kilkanaście filmów z całego świata, w tym filmy polskie, a wśród nich festiwalowa premiera – film o Tadeuszu Głowali w reż. Ireneusz Bukowskiego. Prezentacji filmów towarzyszyć będą wystawy, spotkania z twórcami oraz panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych specjalistów z kraju oraz z zagranicy. Przez cały czas trwania festiwalu (2 dni) funkcjonować będzie festiwalowa „czytelnia”, czyli miejsce stworzone do swobodnego przeglądania, czytania i nabywania różnego typu wydawnictw promujących twórczość „samorodną”.

Więcej informacji na stronie: www.autfestiwal.pl

Kontakt do organizatorów:
Joanna Daszkiewicz (koordynator festiwalu)
Tel. 665 444 043 lub 501 573 673
e-mail: joanna.daszkiewicz@uap.edu.pl