Już wkrótce w sprzedaży w Empikach  ukaże się drugi numer pisma „Arttak-Sztuki Piękne”. Twarzą numeru jest znakomity pisarz Paweł Huelle. Problemy estetyki i filozofii sztuki są bardzo bliskie refleksji gdańskiego powieściopisarza, stąd jego obecność w Arttaku-Sztukach Pięknych”. Jego wydana 2008 roku głośna powieść „Ostatnia Wieczerza”  poświęcona jest w całości problemowi uzasadnienia sztuki w świecie współczesnych. Paweł Huelle zdaje się uważać za Nietzschem, że tworzenie sztuki to ostatnia czynność metafizyczna w kulturze Zachodu. Paweł Huelle jest bardzo krytyczny wobec tych twórców, nazywa ich ironicznie „awangardykami”, którzy poszukiwanie wartości humanistycznych w sztuce, zamienili w pogoń za szybkim i tanim rozgłosem oraz służbę w propagandzie podejrzanych ideologii. I o tym mówi w rozmowie zatytułowanej „Sztuka jest aktem bezinteresownym”.

W numerze prezentowana jest sylwetka 95 letniego znakomitego malarza profesora Jerzego Mierzejewskiego. Ten urodzony 1917 roku syn Jacka Mierzejewskiego, wielkiego twórcy polskiego modernizmu, był zawsze twórcą osobnym, nie przystającym do tego, co płynęło z nurtem czasu. Ulubionym powiedzeniem Mierzejewskiego jest stwierdzenie, że „malarstwo to walka z czasem za pomocą dwuwymiarowej przestrzeni płótna”. Związany za środowiskiem ludzi filmu ( był wiele lat dziekanem i prorektorem w łódzkiej Szkole Filmowej, działał aktywnie wiele lat w ZPAP) jest przykładem artysty totalnie oddanego sztuce. Malarstwo prawie całkowicie wypełniło jego życie, stało się wręcz światopoglądem, stąd tytuł eseju o Mierzejewskim „Malarstwo jako światopogląd”. Mierzejewski o czym możemy przekonać czytając rozmowę z nim, jest malarzem, erudytą i filozofem. Jak mówi, całą swoją wiedzę o ludziach i świecie zawdzięcza malarstwu, bo malarstwo, to działalność kontemplacyjna.

Autorem filmu o Jerzym Mierzejewskim pt „Sztuka milczenia” jest Rafael Lewandowski.  którym rozmowa drukowania jest w piśmie. Rok temu zadebiutował znakomitym filmem fabularnym „Kret”, który zdobył międzynarodowe uznanie. Jest autorem kilkudziesięciu filmów dokumentalnych,  w tym wielu o sztuce. Jego sposób obrazowania jest bardzo malarski, plastyczny. Rafael Lewandowki to reżyser o silnej estetycznej dyspozycji. Urodzony i wykształcony we Francji na Sorbonie, (mama Francuska, ojciec Polak) łączy w swojej twórczości filmowej i refleksji kartezjańską jasność ze słowiańską wrażliwością.

Prezentujemy w numerze rozmowę Joanny Daszkiewicz z prof. Marią Gołaszewską, filozofem i estetykiem, uczennicą wielkiego polskiego fenomenologa Romana Ingardena.

„Musimy się zgodzić, że głębokie „przeżycie estetyczne” – mówi prof. Maria Gołaszewska – nie jest czymś byle jakim, co powinno się często wydarzać. Jest to stan wyjątkowy człowieka, który odkrywa coś niezwykłego niekoniecznie tylko w sztuce, ale też i w rzeczywistości”.

W 6 grudnia 2011 odbyła się w „Domu Plastyka” w Warszawie sesja naukowa poświęcana zagadnieniu estetyzacji. Organizatorem był Zarząd Główny ZPAP, redakcja „Arttaka” i Zakład Filozofii Kultury, którym kieruje Pani profesor Zofia Rosińska. W numerze drukujemy dwa referaty: „Dominacja pozoru” Zofii Rosińskiej i Jacka Kucaby „Pomiędzy perspektywą rozumu a przestrzenią zmysłów. Estetyka rzeźby”. Kolejne eseje na ten szczególnie dziś ważny problem sztuki, czyli rozchodzenia się estetyki z etyką, w  następnym numerze.

Paweł Huelle napisał esej o sztuce Krzysztofa Izdebskiego –Cruza. „Jest to koncepcja sztuki przedstawiającej o wysokim nasyceniu nastrojem, symbolem i zaskakującym elementem poetyckim. Towarzyszy temu absolutna doskonałość warsztatowa, pozwalająca artyście na swobodne poruszanie się także w głębszych – bo romantycznych warstwach czy nawet renesansowych obszarach tradycji”.

Świetny poeta Krzysztof Kuczkowski w erudycyjnym szkicu analizuje obrazy Marka Okrassy jako epifanii bardzo charakterystycznego dla naszych czasów stanu acedii, nudy.

Profesor Stanisław Tabisz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pisze w eseju pt „Ostateczny kres” pisze o  twórczości Zbigniewa Cebuli.

Profesor Wiesław Ratajczak z Uniwersytetu Poznańskiego przedstawia książki wybitnego znawcy muzyki klasycznej i krytyka sztuki Krzysztofa Lipki. Z tekstu, który jest czymś więcej niż recenzją wyłania się osobowość o niezwykle szerokich horyzontach, chciałoby się powiedzieć „humanisty starej daty”, których tak bardzo brakuje w kulturze współczesnej nastawionej na wąską specjalizację.

Ponadto w numerze sylwetki świetnego malarza holenderskiego Jana van der Pol’a, Jacka Sempolińskiego, Jadwigi Kraupe i Gustawa Zemły.

W „Strefie Związkowej” omówienie wystawy „Nowe Otwarcie” która była ukoronowaniem obchodów 100-lecia istnienia ZPAP oraz historia prestiżowej nagrody im. Witolda  Wojtkiewicza przyznawanej przez krakowski okręg ZPAP.

Opis ten nie wyczerpuje bogatej zawartości drugiego numeru. Zapraszamy do lektury „Arttaka-Sztuk Pięknych”.

Redakcja „ARTTAK – Sztuki-Piękne”