6  lutego 2012 o godz. 18.00
Dom Plastyka, ul. Mazowiecka 11 a,  Warszawa

Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków zaprasza na prezentację nowego pisma „ARTTAK” – Sztuki Piękne oraz na spotkanie z prof. Teresą Grzybkowską i Antonim Liberą.
Wybitny historyk sztuki, znawczyni sztuki dawnej i współczesnej oraz pisarz, tłumacz i reżyser spróbują scharakteryzować kondycję artysty w czasach współczesnych.

 

Wywiad 03

fot. M.Bielecki / T.Czerniejewski

Teresa Grzybkowska, historyk sztuki, prof. zwyczajny, zajmuje się malarstwem polskim i europejskim. Na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pracowała w latach 1989-2003, stworzyła katedrę historii sztuki oraz rocznik „Porta Aurea”. Od 2003 roku związana jest z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, wykłada też historię sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Autorka 11 książek (m.in. Eros w sztuce polskiej, Warszawa 1983 czy Świat obrazów Jacka Malczewskiego, Warszawa 1996), a także współredaktorka i współautorka wielu tomów (m.in. Urbs celeberrima. Księga pamiątkowa na 750-lecie lokacji Krakowa, Kraków 2008). Autorka siedmiu wystaw z obszaru sztuki dawnej, m.in. Mitologia Malczewskiego – Muzeum Czartoryskich w Krakowie (1996), Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku – Muzeum Narodowe w Gdańsku (1997) – nagroda MKiS, Gdańsk dla Rzeczypospolitej – Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (2004 ) – Nagroda MKiS, Amor Polonus, czyli miłość Polaków – Muzeum Pałac w Wilanowie (2010, wystawa zaprojektowana wspólnie ze Zdzisławem Żygulskim jun.).

Autorka licznych recenzji z wystaw plastycznych i książek, spektakli, esejów o sztuce, drukowanych w „Polityce”, „Odrze”, „Twoim Stylu”, również w gdyńskim piśmie artystycznym „Bliza” i warszawskim piśmie uczelni artystycznych „Aspiracje”.

 

fot. M.Bielecki

Antoni Libera, pisarz, tłumacz, reżyser teatralny. Przełożył na polski wszystkie dzieła dramatyczne Samuela Becketta, część jego utworów prozą oraz eseje i wiersze. Sztukami Becketta zajmuje się również jako reżyser, wystawiając je w Polsce i za granicą: w Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA. Zrealizował blisko trzydzieści spektakli. Tłumaczył również Oskara Wilde’a i tragedie Sofoklesa (m.in. „Antygonę”) oraz dokonał nowego przekładu „Makbeta” Szekspira, kanonu poezji Friedricha Hölderlina i wierszy Konstandinosa Kawafisa. Przekłada też libretta operowe (m.in. „Śmierć w Wenecji” Benjamina Brittena, „Czarną maskę” i „Króla Ubu” Krzysztofa Pendereckiego.

W 1998 opublikował powieść „Madame”, która otrzymała główną nagrodę w konkursie Wydawnictwa Znak. W roku 1999 była nominowana do Nagrody Nike i wyróżniona została Nagrodą im. Andrzeja Kijowskiego. W ciągu 13 lat przekroczyła łączny nakład 100 tysięcy egzemplarzy i została przełożona na 20 języków. W 2002 r. znalazła się w finale irlandzkiej IMPAC Dublin Literary Award. W 2009 wydał prozę autobiograficzną pt. „Godot i jego cień”. W latach 1988-1993 współredagował czasopismo „Puls”, a w latach 1996-2001 był kierownikiem literackim w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Jest członkiem PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz amerykańskiego Samuel Beckett Society.