Kwartalnik ZG ZPAP „ARTTAK”

Drugi człon nazwy „Sztuki Piękne” nawiązuje do tytułu pisma wydawanego w dwudziestoleciu międzywojennym. Kwartalnik, choć poświęcony sztukom wizualnym, zajmuje się naświetleniem problemów estetyczno-filozoficznych, opisem kontekstu kulturowego w jakim tworzą współcześni artyści plastycy.

Archiwum z dnia 4 lut 2014
Notatnik doświadczenia duchowego Ryszarda Otręby - o laureacie Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza pisze Jan Pamuła

Notatnik doświadczenia duchowego Ryszarda Otręby – o laureacie Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza pisze Jan Pamuła

[…] W ostatnich kilkunastu latach Ryszard Otręba zrealizował w Krakowie kilka bardzo znaczących wystaw. Choć powiązane z ważnymi wydarzeniami w życiu artysty, głównie z rocznicami, to jednak – mając z założenia poważny charakter – nie były to w żadnym wypadku tylko wystawy okolicznościowe. Przypomniały całość dzieła artysty, którego twórczość ma w pełni ugruntowane miejsce w...
III Triennale Malarstwa ANIMALIS 2014 – ogólnopolski konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej

III Triennale Malarstwa ANIMALIS 2014 – ogólnopolski konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej

  Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu odbywającego się w ramach III Triennale Malarstwa ANIMALIS 2014 został przedłużony do 15.02.2014! III Triennale Malarstwa ANIMALIS 2014 – ogólnopolski konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej Triennale Malarstwa ANIMALIS jest konkursem skierowanym do profesjonalnych artystów plastyków. Przedsięwzięcie to ma pobudzić międzydyscyplinarną i międzyśrodowiskową dyskusję o kondycji zwierzęcia, o wzajemnych...