Nr 5 kwartalnika „Arttak. Sztuki Piękne” już w sprzedaży! W najnowszym wydaniu aż trzy znakomite wywiady. Twarzą numeru jest Władysław Stróżewski – profesor zwyczajny, filozof wszechstronny. Jego główne pola zainteresowania to: estetyka, ontologia, metafizyka i aksjologia. Jest redaktorem naczelnym „Kwartalnika filozoficznego” i wykładowcą związanym z KUL i UJ. Rozmowę z Profesorem przeprowadził Paweł Czapczyk. Ponadto wywiad...