– o wpływie niemieckiego myśliciela na sztukę europejską pisze Franciszek Chmielowski […] We współczesnej filozofii idei funkcjonuje zwrot „ukąszenie heglowskie”, wprowadzony do języka literatury i polityki przez Czesława Miłosza w jego książce Zniewolony umysł, opublikowanej w 1953 roku na emigracji we Francji, przy współpracy paryskiej „Kultury”. Określenie to zostało użyte przez Miłosza jako epitet wobec...