Kwartalnik ZG ZPAP „ARTTAK”

Drugi człon nazwy „Sztuki Piękne” nawiązuje do tytułu pisma wydawanego w dwudziestoleciu międzywojennym. Kwartalnik, choć poświęcony sztukom wizualnym, zajmuje się naświetleniem problemów estetyczno-filozoficznych, opisem kontekstu kulturowego w jakim tworzą współcześni artyści plastycy.

Archiwum z dnia 4 lut 2012
Zapraszamy na spotkanie promocyjne!

Zapraszamy na spotkanie promocyjne!

6  lutego 2012 o godz. 18.00 Dom Plastyka, ul. Mazowiecka 11 a,  Warszawa Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków zaprasza na prezentację nowego pisma „ARTTAK” – Sztuki Piękne oraz na spotkanie z prof. Teresą Grzybkowską i Antonim Liberą. Wybitny historyk sztuki, znawczyni sztuki dawnej i współczesnej oraz pisarz, tłumacz i reżyser spróbują scharakteryzować kondycję artysty...
Zerowy stopień malarstwa

Zerowy stopień malarstwa

O książce „Ustanowienie obrazu” Victora Stoichity z 1989 roku pisze Rafał Jantarski – […] Właśnie spoglądanie przez okno było genezą pejzażu, który był pierwotnie kontrastem pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym, gatunkiem zależnym od tej opozycji. Dlatego też pejzaże malowane były z wewnątrz budynku. Prostokąt okna użyczał naturalnej ramy światu, a tym samym stanowił obiekt zainteresowania estetycznego...