Od stu lat twórcy zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków kształtują rodzimą kulturę w zakresie sztuk wizualnych i twórczej pracy. Stulecie Związku to moment, który uświadamia znaczenie tradycji, wybitność, a niekiedy wielkość  poprzedników. To zobowiązuje. Pismo, które oddajemy Państwu do rąk – kwartalnik wydawany przez Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków – jest jedną z form realizacji tego zobowiązania wobec naszych poprzedników.
Podtytuł: Sztuki Piękne zapewne u części odbiorców wzbudzi być może zdziwienie. Związek sztuki z pięknem już dawno przestał być czymś oczywistym. Jednak piękno jako kategoria, często rozumiana inaczej niż w przeszłości, nie zniknęło z horyzontu artystycznych poszukiwań i nadal posiada moc inspirowania twórców. Wierzę, że sztuka prezentowana na łamach pisma ARTTAK pozwoli Państwu odkryć wiele jego wymiarów.
W piśmie, oprócz oczywistej prezentacji sztuki i sylwetek twórców, znajdzie się – mam taka nadzieję – szeroka i głęboka refleksja o kulturze i kondycji współczesnego świata artystycznego.
Będziemy otwarci na różnorodność. Wspólnie z artystami, pisarzami, intelektualistami będziemy poruszać tematy, którymi żyje człowiek autentycznie kochający sztukę.
Jako prezes ZPAP, który jest wydawcą pisma, jestem przekonany, że sztuka tworzona przez członków Związku znajdzie tu swoje miejsce i głos. Chciałbym, aby wielość punktów widzenia i prezentowanych postaw czyniła lekturę naszego pisma ciekawą i inspirującą.

Jacek Kucaba
Prezes
Związku Polskich Artystów Plastyków