Arttak – Sztuki Piękne
Redaktor naczelny – Maciej Mazurek
Sekretarz redakcji – Ilona Mendygrał
Członkowie Redakcji – Anna Pasek, Paweł Czapczyk, Joanna Daszkiewicz
Grafik – Mariusz Sładczyk

Adres redakcji: 00-496 Warszawa, Nowy Świat 7/6
www.arttak.pl
e-mail: redakcja@arttak.pl

Wydawca: Związek Polskich Artystów Plastyków
Zarząd Główny
00-496 Warszawa, Nowy Świat 7/6
tel: (22) 621 01 37
fax: (22) 621 13 65