Prenumerata:

roczna –  42 zł

półroczna – 21 zł

numery archiwalne z 2011 i 2012 r. –  8 zł za numer

prenumerata w formie elektronicznej –  6  za numer

Prenumeratę kwartalnika prowadzi:

Redakcja „Arttak. Sztuki Piękne”

00-496 Warszawa

ul. Nowy Świat 7/6

tel. (22) 621 01 37

e-mail: redakcja@arttak.pl

Zamówienie na prenumeratę należy składać telefonicznie lub drogą mailową. Po złożeniu zamówienia prosimy o wpłatę odpowiedniej kwoty na konto:

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

00-496 Warszawa

ul. Nowy Świat 7/6

ZG ZPAP:  68 1240 6175 1111 0010 5858 8096

Tytułem: Prenumerata Arttak 2014 (numery archiwalne… )

Pierwszy numer prenumeraty zostanie dostarczony po zaksięgowaniu opłaty na naszym koncie.