Muzeum Narodowe w Krakowie, Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków i kwartalnik „Arttak-Sztuki Piękne” zapraszają na debatę pt.:

Globalizacja a sztuki narodowe

Sala Siemiradzkiego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.

2 czerwca, 2014 r. godz. 18:00

Czy w dobie globalizacji możemy jeszcze mówić o sztukach narodowych?

Pytanie o narodowe konteksty sztuki współczesnej jest dziś często zadawane, przede wszystkim dlatego, że wpisuje się w debatę na temat skali, konsekwencji i ograniczeń procesów globalizacyjnych. Przedmiotem debaty nie jest jednak poszukiwanie „stylu narodowego” czy jednoznacznych definicji sztuki narodowej, która posługuje się na przykład specyficzną formą lub ikonografią, ponieważ tak postawione pytania brzmią już anachronicznie. Zdecydowanie ważniejsze wydaje się być odnajdywanie ciągłości kulturowej i wzorców tożsamości, które decydują o specyfice dziedzictwa artystycznego i jego znaczenia dla budowania tego, co Anthony Smith nazwał „kulturowymi podstawami narodów”. – prof. Andrzej Szczerski.

W panelu dyskusyjnym udział wezmą:

Zofia Gołubiew, dyrektor Muzeum Narodowego (Kraków)

Teresa Grzybkowska, historyk sztuki Akademia Muzyczna (Warszawa)

Władysław Stróżewski, estetyk filozof UJ (Kraków)

Andrzej Szczerski, historyk sztuki UJ (Kraków)

Andrzej Przyłębski, filozof UAM (Poznań)

Rozmowę poprowadzi Maciej Mazurek red. naczelny kwartalnika „Arttak-Sztuki Piękne” (Warszawa)

Zapraszamy na debatę!