Kwartalnik ZG ZPAP „ARTTAK”

Drugi człon nazwy „Sztuki Piękne” nawiązuje do tytułu pisma wydawanego w dwudziestoleciu międzywojennym. Kwartalnik, choć poświęcony sztukom wizualnym, zajmuje się naświetleniem problemów estetyczno-filozoficznych, opisem kontekstu kulturowego w jakim tworzą współcześni artyści plastycy.

Archiwum z miesiąca sierpień, 2014

Arttak Nr 2/2014

Arttak Nr 2/2014

„Arttak. Sztuki Piękne” nr 2/2014 już w sprzedaży! W najnowszym numerze „Arttaka” wywiad ze znakomitym fotografikiem Ryszardem Horowitzem. W rozmowie artysta opowiada o początkach swojej kariery, o emigracji do Stanów Zjednoczonych, o postępie w technice, który wpływa na jego twórczość, a także o postrzeganiu świata sztuki współczesnej. Rozmowę prowadzi Ilona Mendygrał. Kolejnym gościem pisma jest...