O książce „Ustanowienie obrazu” Victora Stoichity z 1989 roku pisze Rafał Jantarski – […] Właśnie spoglądanie przez okno było genezą pejzażu, który był pierwotnie kontrastem pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym, gatunkiem zależnym od tej opozycji. Dlatego też pejzaże malowane były z wewnątrz budynku. Prostokąt okna użyczał naturalnej ramy światu, a tym samym stanowił obiekt zainteresowania estetycznego...