Kwartalnik ZG ZPAP „ARTTAK”

Drugi człon nazwy „Sztuki Piękne” nawiązuje do tytułu pisma wydawanego w dwudziestoleciu międzywojennym. Kwartalnik, choć poświęcony sztukom wizualnym, zajmuje się naświetleniem problemów estetyczno-filozoficznych, opisem kontekstu kulturowego w jakim tworzą współcześni artyści plastycy.

Archiwum kategorii Arttak 4/2014
Hasior – ciekawszy od Rauschenberga

Hasior – ciekawszy od Rauschenberga

W numerze 4/2014 „Arttaka” Krzysztof Lipka publikuje swoje przemyślenia na temat twórczości Władysława Hasiora. Tekst jest nawiązaniem do artykułu Oli Koehler pt. Poète maudit sztuk pięknych, czyli parę słów o fenomenie Hasiora, który publikowaliśmy w nr. 2/2014. Całość obu artykułów w Arttaku, a poniżej fragment tekstu Krzysztofa Lipki! […] Hasior – ciekawszy od Rauschenberga W ostatnim...
Rozmowa z prof. Zdzisławem Żygulskim

Rozmowa z prof. Zdzisławem Żygulskim

W najnowszym numerze kwartalnika „Arttak” rozmowa z prof. Zdzisławem Żygulskim –  filologiem i historykiem sztuki, wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1984-1991 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN. Całość wywiadu, który przeprowadził Wiesław Ratajczak, w numerze 4/2014! 
Arttak 4/2014

Arttak 4/2014

Numer 4/2014 kwartalnika „Arttak. Sztuki Piękne” już w sprzedaży!