Kwartalnik ZG ZPAP „ARTTAK”

Drugi człon nazwy „Sztuki Piękne” nawiązuje do tytułu pisma wydawanego w dwudziestoleciu międzywojennym. Kwartalnik, choć poświęcony sztukom wizualnym, zajmuje się naświetleniem problemów estetyczno-filozoficznych, opisem kontekstu kulturowego w jakim tworzą współcześni artyści plastycy.

Archiwum kategorii Arttak nr 5/2013
Chronić własną teraźniejszość przed tym, co współczesne

Chronić własną teraźniejszość przed tym, co współczesne

– z profesorem Wiesławem Juszczakiem rozmawia Agata Ławniczak […] Jesteś uczonym, który ma odwagę odkrywania nowych światów. Próbuję właśnie zacząć książkę, której pomysł podsunął mi, między innymi, obejrzany kilkakrotnie w 2011 roku dokumentalny film Herzoga Jaskinia zapomnianych snów, pokazujący najstarsze z dotychczas znanych malowideł i rytów paleolitycznych, odkryte w 1994 roku we Francji w grocie...
Arttak nr 5/2013

Arttak nr 5/2013

Nr 5 kwartalnika „Arttak. Sztuki Piękne” już w sprzedaży! W najnowszym wydaniu aż trzy znakomite wywiady. Twarzą numeru jest Władysław Stróżewski – profesor zwyczajny, filozof wszechstronny. Jego główne pola zainteresowania to: estetyka, ontologia, metafizyka i aksjologia. Jest redaktorem naczelnym „Kwartalnika filozoficznego” i wykładowcą związanym z KUL i UJ. Rozmowę z Profesorem przeprowadził Paweł Czapczyk. Ponadto wywiad...
Już wkrótce w sprzedaży najnowszy numer kwartalnika „Arttak. Sztuki Piękne”

Już wkrótce w sprzedaży najnowszy numer kwartalnika „Arttak. Sztuki Piękne”